fredag 3 augusti 2007

Utdrag ur "Stilla kväll" Jarl Hemmer

"Det är de stilla stunderna som du skall leva på
ikväll har intet, intet skett men något sker ändå.
En fågel och ett vårregn har sjungit dig en sång.Tag med den. Den kan hjälpa dig en gång."

Fotot hämtat här

/Amoroso